Bijvoorbeeld...

Anders Verantwoorden

Een mooi voorbeeld van Anders Verantwoorden vind ik het visitatietraject dat ik uitvoerde in opdracht van de Gemeente Utrecht. Ik vervulde de rol van inhoudelijk secretaris in de onafhankelijke Visitatiecommissie. We onderzochten de samenwerking tussen de Utrechtse gemeente en de buurtteamorganisaties. In een tijdsbestek van twee weken spraken we met ruim 80 betrokkenen: cliënten, medewerkers en directie buurtteams, professionals van samenwerkingspartners in zorg en welzijn, ambtenaren en directie van de gemeente. Als commissie namen we de rol aan van ‘kritische vriend’. Dit leidde tot open gesprekken. Onze bevindingen vormden voor de gemeente het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de buurtteams, in co-creatie mét de buurtteams. Het rapport ‘Een positief verhaal’ met daarin bevindingen en aanbevelingen is van mijn hand.

Van praktijk naar visie en van visie naar praktijk

De Stichting Welzijn Stichtse Vecht wilde graag hun vrijwilligerscentrale beter kunnen positioneren en profileren. Om te onderzoeken wat er leefde in de praktijk, heb ik gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken.
In groepsbijeenkomsten met geïnterviewden en team heb ik, op basis van de uitkomsten van de gesprekken, een start gemaakt met de gezamenlijke formulering van de bedoeling van de organisatie. Deze bedoeling was leidend voor de aanbevelingen die ik vervolgens formuleerde voor het nieuwe beleid. Vervolgens heb ik het team begeleid om -vanuit de bedoeling- de eerste stappen naar betere zichtbaarheid en vindbaarheid te zetten.

Wensen praktijk als basis voor nieuw beleid

In opdracht van de gemeente Utrecht heb ik onderzocht hoe de stedelijke functie mantelzorgondersteuning zich in de nabije toekomst zou kunnen ontwikkelen. Om aansluiting te zoeken bij wat er leeft en nodig is in de praktijk, ben ik in gesprek gegaan met mantelzorgers in individuele en groepsgesprekken, en met professionals van organisaties van formele en informele zorg en belangenorganisaties. De rijke opbrengst van deze gesprekken heb ik geanalyseerd en vervolgens vertaald naar aanbevelingen voor nieuw gemeentelijk beleid.

Heb je een vraag?

Neem contact met mij op

Roos Verheggen | Merwedekade 139 | 3522 JA Utrecht | contact@roosverheggen.nl | 06 – 251 762 02 

Roos Verheggen | 06 – 251 762 02