Van praktijk naar visie, van visie naar praktijk

Lees verder

Het sociaal domein verandert. Op bijna alle fronten. Dat is al jaren aan de gang, maar eigenlijk zijn we nog maar net begonnen.

Hoe leiden ook mensen in kwetsbare situaties een prettig leven? Hoe kunnen ze daar zelf richting aan geven? Wat vraagt dat van de professional? En welke ruimte neemt en krijgt deze daarvoor? Hoe werken de verschillende organisaties en mensen daarbinnen samen? Hoe houden we dat betaalbaar? Hoe houden we oog voor verschillen?

Allemaal vragen waar organisaties en professionals mee stoeien. Waarbij visie en dagelijkse praktijk vaak los van elkaar staan. Ik adviseer en ondersteun teams en organisaties in deze zoektocht. Door vanuit de praktijk op zoek te gaan naar de visie. En de visie weer te verbinden met de praktijk. Door te verkennen wat er leeft, wat mensen écht nodig hebben en wat zij kunnen bijdragen. Inwoner, cliënt, leerling en professional. Samen terug naar de bedoeling.

Heb je een vraag?

Neem contact met mij op

Roos Verheggen | Merwedekade 139 | 3522 JA Utrecht | contact@roosverheggen.nl | 06 – 251 762 02 

Roos Verheggen | 06 – 251 762 02