Ophalen & verder brengen

De wereld elke dag een beetje mooier maken, dat is mijn drijfveer. Zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn werk. Door oog te hebben voor wensen en mogelijkheden van de ander, nieuwsgierig te zijn en verhalen te delen, probeer ik beweging te creëren.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van –soms kwetsbare- mensen door bij te dragen aan de kwaliteit van werken van professionals in het domein van zorg en welzijn loopt als een rode draad door mijn werk. Met nieuwsgierigheid, verwondering, respect én stevigheid.

Het ophalen van die individuele ervaringen om deze vervolgens in een grotere context te plaatsen is voor mij een goede manier om zichtbaar te maken wat er leeft en wat er eventueel nodig is. Deze kleine, persoonlijke verhalen vormen het vertrekpunt voor visievorming en beleidsontwikkeling. Op deze manier kunnen we sterker aansluiten bij de menselijke maat in het sociale domein.

En andersom vind ik het belangrijk om nieuwe visies en beleid te vertalen naar de betekenis ervan voor bijvoorbeeld individuele cliënten, inwoners of leerlingen en voor professionals. Door het grote, algemene verhaal te vertalen naar kleine, persoonlijke verhalen.

Ik hecht niet alleen belang aan het realiseren van gewenste veranderingen, maar ook aan het vinden van nieuwe manieren om resultaten zichtbaar te maken en te verantwoorden.

Anderen over mij

Recht doen aan diverse invalshoeken

“Roos is snel van begrip en weet ingewikkelde onderwerpen leesbaar en helder op te schrijven. Zij heeft ons geholpen bij het opstellen van de Nota van uitgangspunten voor het sociaal makelaarschap. Ze wist heel goed de hoofdlijnen uit alle verzamelde input te halen en daarbij recht te doen aan de diverse invalshoeken.”

Marjon van der LeerStrategisch beleidsadviseur Wmo Gemeente Utrecht
Betrouwbaar, onafhankelijk denker

“Het werken met Roos Verheggen als inhoudelijk secretaris van onze commissie heb ik als zeer plezierig ervaren. Roos is inhoudelijk deskundig en een onafhankelijk denker. Ze plant goed en voert haar planning nauwgezet uit. Ze is betrouwbaar en haar stukken zijn goed en helder geschreven. Ze is wendbaar, snel en alles kan in overleg.”

Marie-Louise van KleefVoorzitter Visitatiecommissie Inspectie Kinderopvang Utrecht
Een mooi, compact, bruikbaar verhaal

“Roos heeft op voortreffelijk wijze de visitatiecommissie van de buurtteams Utrecht ondersteund. Door haar inzet is er een mooi compact, bruikbaar verhaal ontstaan. Zij wist steeds uit alle interviews, verslagen en gesprekken de relevante punten zodanig te verwoorden, dat we er een waardevol rapport van hebben kunnen maken.
Buiten dat was de praktische ondersteuning ook perfect geregeld en is zij een prettige vakvrouw om mee samen te werken.”

Mariënne Verhoef - Bestuurder Spirit (SpecialistischeJeugdhulp A'dam) en lid visitatiecommissie buurtteams
Luisteren en praktische handvatten

““De kracht van Roos zit er in dat zij echt luistert, dat ze verbindt en van daaruit praktische handvatten levert waar wij als organisatie mee verder kunnen.””

Sandra BaidjoeDirecteur-bestuurder St. Welzijn Stichtse Vecht

Heb je een vraag?

Neem contact met mij op

Roos Verheggen | Merwedekade 139 | 3522 JA Utrecht | contact@roosverheggen.nl | 06 – 251 762 02 

Roos Verheggen | 06 – 251 762 02